O nama

Par reči o našoj misiji

Mi verujemo da zdrav način života ne isklučuje slatka zadovoljstva!

Misija i vizija

Misija

Melia d.o.o. je posvećena da ponudi alternativna rešenja uobičajenim prehrambenim navikama, kako bi potrošači imali mogućnost da naprave bezbedne i zdrave izbore i da donose informisane odluke koje se tiču uravnotežene ishrane.

Vizija

Melia teži da prati naučna istraživanja i trendove u procesu proizvodnje hrane kako bi tržištu ponudila najširu paletu proizvoda i time proširila mogućnost izbora, čime bi potrošači svojim već formiranim navikama mogli dodati jednako ukusne ali hranljive namirnice, u cilju održavanja zdravih navika.

Zdrav način života

Uravnotežena ishrana je u službi zdravlja. Mi verujemo da su prehrambene navike deo životnog stila. Savremen način života traži od nas da prilagodimo svoju ishranu našem tempu i svesni smo da ne možemo da promenimo brz način života ali možemo u naše jelovnike da dodamo proizvode koji su praktični za upotrebu a ne remete zdrav način života.

Informisanost

Mi cenimo naučna istraživanja i na njih se oslanjamo, uvažavajući činjenicu da nauka sama po sebi ne prestaje da preispituje. Zato mi sve odluke o našem asortimanu donosimo na osnovu informacija dobijenih iz raspoloživih naučnih istraživanja.

Tehnologija

Mi smatramo da tehnologija treba da je u službi čoveka i da se koristi na razuman i bezbedan način. Najsavremenija tehnologija po našem mišljenju treba da se koristi tako da obezbedi zdravstvenu ispravnost prehrambenih proizvoda uz najmanji mogući uticaj na njihov izvorni kvalitet.

Fer poslovanje

Veoma smo oprezni prilikom izbora naših partnera. Ne samo da oni moraju da ispunjavaju najviše kriterijume kvaliteta, nama je bitno kako se oni ophode prema svom okruženju i svojim zaposlenima. Zato biramo samo one partnere koji imaju adekvatan sistem upravljanja kvalitetom i koji kroz audite i upitnike potvrđuju svoju posvećenost dobroj proizvođačkoj praksi.

Kreativnost i inovacije

Ne samo prilikom izbora proizvoda koje nudimo, već i u načinu poslovanja i komunikacije sa zainteresovanim stranama.

Otvorena i iskrena komunikacija

Našim izjavama ne dovodimo potrošače u zabludu. Mi verujemo da zdrava ishrana podrazumeva raznovrsnost i umerenost, a tu mogućnost izbora želimo da obogatimo  proizvodima koji olakšavaju donošenje informisanih odluka.